Wat is Bowls?

Bowls is een sport voor jong en oud. Het komt niet op lichamelijke inspanning, kracht of conditie aan. Een beetje balgevoel, concentratie en vooral "zin hebben in" is het belangrijkste. Het meest opvallende is dat de ballen (bowls) een specifieke vorm hebben. 

Doordat de bowl aan een van de afgeplatte zijden zwaarder is, gaat deze van een rechte lijn over in een curve.

Het is de bedoeling de curve op de juiste plaats in te laten gaan. De bowls moeten zo dicht mogelijk bij een wit doel balletje (de jack) worden gespeeld. Het is dus een kwestie van concentratie, de bowl de juiste snelheid geven en de juiste richting van de curve te bepalen. Dit vergt enige handigheid, inzicht en oefening. Bowls wordt gespeeld op een lange mat van 30 meter lang en 4 meter breed, die in een sporthal wordt uitgelegd. De sport kan individueel worden gespeeld 1 tegen 1, maar ook in teams van 2 x 2, 2 x 3 of 2 x 4 personen. Voor elke bowl die dichter bij de  jack ligt dan die van de tegenpartij wordt een punt toegekend

Van keien gooien naar Bowls

De allereerste stenen die duiden op een balspel, werden door archeologen opgegraven in Egypte. Maar de bakermat van het Bowls ligt in Schotland, hier zijn vondsten gedaan die dateren van meer dan vierduizend jaar geleden. Het waren vooral Romeinse soldaten die diverse varianten van keien gooien meebrachten naar de rest van Europa. Een speler gooide zijn steen weg over een bepaalde afstand en die moest dan weer geraakt worden door de stenen van de andere spelers. Wie het na een bepaald aantal worpen niet gelukt was de eerste steen te raken, kreeg een zware straf: hij moest de winnaar naar de eerste steen dragen. In de loop der eeuwen ontstonden er een aantal varianten op dit spel, waaronder Bowls en jeu de boules. Bij jeu de boules wordt de bal nog hoog opgegooid en bij Bowls wordt de bal gerold.