Ook meedoen?

Speeltijden

We spelen elke....dinsdagmorgen van 9.45u/12.00u

Locatie

In de sporthal van...de Hambaken Het Wielsem 1

Contributie

De contributie bedraagt....€ 15,00 per maand

De contributie moet per maand of per kwartaal AUTOMATISCH worden overgemaakt op NL78 INGB 0003 4899 37 ten name van IBC Toucher